پیامک زن به شوهر

  پیامک زن به شوهــــر:

زن یعنی من ، که عشوه هایم دود میکند ابهت مردانه ات را 

 

پاسخ شوهر : 

 

قلبونت بِلم عَچیچَم مَن دَل بَلابَل تو اُبُهتی نَدالَم ، بُوچ بُوچ :-* :-* 

 

 بیاین الان دستِ جمعی خودکشی کنیم :| 

/ 0 نظر / 34 بازدید