!!!


دیروز رفتم خونه خالم میگم بچت کو؟؟؟

 

میگه تو اتاقشه با من قهر کرده

میگم چرا؟ میگه: آخه امروز حواسم نبود اسمشو بدون جان صدا کردم، اونم باهام قهر کرد

:|

:|

اونوقت من بچه بودم، مامانم خیلی میخواست بهم احترام بزاره بهم میگفت اووووی:|خندهخندهخنده

/ 0 نظر / 43 بازدید