پاتوق دختروپسرای ایرونی

سلام جیگرررر خخخخ
نویسنده : arashtooya - ساعت ۸:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٧/٢٦
 

سلام جیگرم 
.
.
.
.
.
با جیگرم بودم

من عادت دارم به اعضایه بدنم سلام بدم!

شما به کارت برس!

سلام کبدم :|


 
 

درگهان چت

نیسان فروشی(طنز)
نویسنده : arashtooya - ساعت ۸:٤٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٧/٢٦
 

ﻧﯿﺴﺎﻧﯿﻪ ﭘﺸﺘﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻓﺮﻭﺷﯽ ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﻠﻔﻨﺸﻢ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ ...

ﭘﻠﯿﺲ ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﺵ ﺩﺍﺷﺖ ﻣﯽ ﺍﻭﻣﺪ ﺑﻬﺶ ﺯﻧﮓ ﻣﯿﺰﻧﻪ

ﮐﻪ ﺑﺒﯿﻨﻪ ﭘﺸﺖ فرمون ﺟﻮﺍﺏ ﻣﯿﺪﻩ ﯾﺎ ﻧﻪ ....

ﻧﯿﺴﺎﻧﯿﻪ ﮔﻮﺷﯽ رﻭ ﺑﺮﻣﯿﺪﺍﺭﻩ ، ﭘﻠﯿﺲ ﻣﯿﮕﻪ ﺍﻗﺎ ﻣﺎﺷﯿﻨﺖ ﭼﻨﺪ؟؟؟

ﻧﯿﺴﺎﻧﯿﻪ ﻣﯿﮕﻪ : ﺍﻻﻥ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ ﺍﯾﻦ پلیسا
ﭘﺸﺖ ﺳﺮمن ﺑﺬﺍﺭ ﺑﺮﻥ ﺧﻮﺩﻡ ﻣﯿﺰﻧﮕﻢ ... !!!


 
 

درگهان چت

اکتشاف یه دختر ایرونی
نویسنده : arashtooya - ساعت ۸:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٧/٢٦
 

0.5 k3
_________
k3
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
کاسه ای زیر نیم کاسه است!
تا اکتشافات بعدی خدا یار و نگهدارتونخنده


 
 

درگهان چت

دخترا پسرا
نویسنده : arashtooya - ساعت ۸:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٧/٢٦
 

استاد داشت تعریف میکرد:
داشتم برگه ی یکی از شاگردامو تصیح میکردم دیدم نوشته:
جواب پشت صفحه!
ما هم رفتیم پشت صفحه دیدم نوشته:
اگ بلد بودم همونجا می نوشتمنیشخند


 
 

درگهان چت

دختره...
نویسنده : arashtooya - ساعت ۱۱:٤٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٧/۱٩
 

دختره ﺍﻭﻣﺪﻩ ﺑﻬﻢ ﻣﯿﮕﻪ ﺗﻮ ﯾﻪ ﮐﺘﺎﺏ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ : 

 

ﮐﻠﯿﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﻋﺸﻖ ﻭﺭﺯﯾﺪﻥ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ 
ﮔﻔﺘﻢ ﺁﺭﻩ ﺧﺐ ! 

ﻣﯿﮕﻪ ﺧﺐ ﭼﺮﺍ ﮐﻠﯿﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﻦ ﺍﯾﻦ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﺭﻭ ﻧﺪﺍﺭﻥ ؟ |: 


. ﺧﺪﺍﯾﺎ ﻣﯿﺪﻭﻧﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺭﺑﻄﯽ ﻧﺪﺍﺭﻩ 
ﻭﻟﯽ ﺍﯾﻦ ﭼﯿﻪ ﺁﻓﺮﯾﺪﯼ ؟


 
 

درگهان چت

هههههههههه
نویسنده : arashtooya - ساعت ۱۱:۳٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٧/۱٩
 

ﺁﯾﺎ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯿﺪ ﺳﮑﻮﺕ ﻋﻼﻣﺖ ﺭﺿﺎﺳﺖ؟؟.....

 

 

 

 

 

 

 

 

......ﺩﺍﺩ ﻭ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺠﯿﺪ

ﻭ ﮔﺮﯾﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﺣﻤﯿﺪ ﺍﺳﺖ؟نیشخند

 


 
 

درگهان چت

پیامک زن به شوهر
نویسنده : arashtooya - ساعت ۱۱:۱۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٧/۱٩
 

  پیامک زن به شوهــــر:

زن یعنی من ، که عشوه هایم دود میکند ابهت مردانه ات را 

 

پاسخ شوهر : 

 

قلبونت بِلم عَچیچَم مَن دَل بَلابَل تو اُبُهتی نَدالَم ، بُوچ بُوچ :-* :-* 

 

 بیاین الان دستِ جمعی خودکشی کنیم :| 


 
 

درگهان چت

خخخخخخخخخ
نویسنده : arashtooya - ساعت ۱٠:٤٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٧/۱٩
 

با داداشم دعوام شده بود

 

 

بابام اومد بهم گفت بیخیال برو باهاش آشتی کن

منم بهش گفتم لازم نکرده ، گور بابای خرش !

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

هیچی دیگه دکترا میگن با یه پلاتین و 1سال صبر کردن احتمال اینکه دستم دوباره حرکت کنه هستخندهخندهخنده


 
 

درگهان چت

← صفحه بعد